YOGALATES

Унiкальний формат заняття, який поєднує в собi давнi вправи Йоги та систему Пiлатес. Головний акцент робиться на коректних м’яких скрутках та витяжiннi хребта. Багато уваги придiляється змiцненню м’язiв спини, якi вiдповiдають за правильну поставу, укрiпленню м’язiв пресу та кору, а також стабiлiзаторiв рук та нiг. Заняття пiдходить для людей рiзного вiку та будь-якого рiвня пiдготовки.